Betingelser for indgåelse af enkelt + fast gaveaftale via Dankort, Visa/Dankort, MasterCard samt MobilePay Subscription


Fast gaveaftale via Dankort, Visa/Dankort, MasterCard samt MobilePay Subscription 

Når en gavegiver støtter Sustainable Relief & Transformation igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Sustainable Relief & Transformation trækker det valgt beløb 1 gang hver måned d. 1.

Det er muligt at bruge følgende kort: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard samt MobilePay Subscription

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering via e-mail ved enkelt indbetaling og ved oprettelse af fast betalingsaftale.

Køb og ansvar

Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Sustainable Relief & Transformation med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Sustainable Relief & Transformation sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Sustainable Relief & Transformation til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger

Sustainable Relief & Transformation registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Sustainable Relief & Transformation gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Sustainable Relief & Transformation bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Sustainable Relief & Transformation lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet, når betalingskortet udløber eller spærres.

Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om, at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data, ved at tage kontakt til os. Kontaktinfo står i bunden.

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Sustainable Relief & Transformation på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling. Derefter vil informationerne af kortet eller andet betalingsmiddel blive slettet.

Fortrydelsesret

Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til nedenstående adresse, e-mail eller telefonnummer.

Sustainable Relief & Transformation

Søborg Hovedgade 94b, 1. sal
2860 Søborg

CVR nr.: 42845787

+4531800985

info@srtdk.dk

www.srtdk.dk